Datastyrte portretter

portretter.gif

Kryssord

kryssord.jpg

Baron von Wärenschöld

werenchold.gif

Født rødmusset i himmelseng med pongponger og sveitserbroderier under The-dansant nær Tønsberg. Ble vårslapp og har siden holdt seg oppe ved hjelp av stivetøy. Under jaktsesongen i Väneren i Sverige i 1952 tok Baron von Wärenschöld og skamskjøt sin svoger Baron von Essen, da han trodde denne var en grevling. Gikk samme høst over til kort jaktfrakk med lærknapper og spensel bak – og nedla senere noen trost og stær fra sitt tårnvindu. Monterte våren 1961 stærkasse med sittestokk på sin balkong og har siden ikke bommet. Baron von Wärenschöld har løsmansjetter og samtlige ordener på morssiden. Han bærer refleksbånd.

Priceless!

mastercard.jpg

Mastercard

Grusomme kjæledyr…

soet-katt.jpgrovkatt.jpg

Ollvar O. Kleppvold

ollvar.gif

Født 1899 – Meieribestyrer, Slidre i Valdres.
Utformet den illegale ludogruppes passive parole 1940-43 og skrev Dampysteriets årsberetning, «Problematikk og utvikling». Medlem og viseformann i Bevegelsen etter anmeldelsen. Tok 23. august mandlene og har senere avfattet en lang rekke opprop og protester. Han er allergisk overfor alt, er ivrig sparkstøttingist, har dårlig ånde, ligger lavt på isen og er farlig for skipsfarten.