Valgkamp er kjedelige greier

Opprop til alle tenåringer