Jim Carrey – Vera de Milo

Funny Workout Video

lololol hawhawhklohonol

Et tankekors i disse finanskrisetider

Dersom du investerte 10.000,- kroner i Enitel for ett år siden ville du i dag hatt 0 kroner i avkastning.

Dersom du investerte 10.000,- kroner i Orkla for ett år siden ville du i dag hatt 200 kroner i avkastning.

Hadde du investert 10.000,- kroner i Stepstone for ett år siden ville du i dag hatt litt over 140 kroner i avkastning.

Dersom du derimot hadde investert 10.000,- kroner i pils, kunne du kose deg med et par pils om dagen. Når året var omme ville du kunne innkassere 720 kr i pant, det vil si omtrent 414 % høyere avkastning enn ved investering i Stepstone. Er det rart vi drikker…?

Båtsfjords tøffeste menn