Inntak av sukkerstang er ikke for alle

Skøyerstreker i heimen