Grei forklaring

Velkommen til Saudi-Arabia

Den tenker jeg satt

Dobbel jodel