Han nekter å bli gammel

Han tok det med godt humør

Alt har en årsak

4 x jodel