Bare tilsynelatende

Voldsomme konsekvenser

Direkte oversatt

Dobbel jodel