Ymse formulering

Kun Vårherre har lov

Du blir vurdert

Dagens jodel

Paradoksalt nok

Dagens ordspill

Dobbel jodel

En fugl som egentlig er en katt

Den gang da

Finn forskjellen