Kategorier
Vitser

Samen og bilisten

Kategorier
Skilt

Kaudervelsk på julegodteriet

Kategorier
Svada

Versjon 2.0?

Kategorier
Jodel

Dagens jodel