Kategorier
Svada

Ymse formulering

Kategorier
Skilt

Kun Vårherre har lov

Kategorier
Svada

Du blir vurdert

Kategorier
Jodel

Dagens jodel

Kategorier
Svada

Paradoksalt nok

Kategorier
Svada

Dagens ordspill

Kategorier
Jodel

Dobbel jodel

Kategorier
Optiske illusjoner

En fugl som egentlig er en katt

Kategorier
Jodel

Den gang da

Kategorier
Svada

Finn forskjellen