Har du funnet Jesus?

Ingen lesing her, takk

Unødvendig hamstring

Klar melding!