Det finnes alltid en løsning

En ærlig sak

Effektiv transportmetode

En sannhet uten modifikasjoner