Kategorier
Skilt

Det er alltid noen slike

Kategorier
Svada

Hver gang!

Kategorier
Svada

Men fungerer den…?

Kategorier
Svada

Noen starter tidligere enn andre