Før og etter isstorm

Skikkelig nedtur

Uttrykksfull konsekvens

Ingen erfaring