Røft vær krever røffe tiltak

På snørra

Det er mere som møter øyet

Noe å ta med seg videre

Kunstnerisk utfoldelse i småformat

Betydelig belønning

Stirrende og med benene i kors