Kategorier
Jodel

Nytt om navn

Kategorier
Jodel

Vi stemmer for dette!

Kategorier
Jodel

Stadig like imponert

Kategorier
Jodel

Dobbel jodel

Kategorier
Jodel

Trippel jodel

Kategorier
Jodel

Voldsomt prisnivå

Kategorier
Jodel

Tidene har forandret seg

Kategorier
Jodel

En del av «skylda»

Kategorier
Jodel

Har du et liv?

Kategorier
Jodel

Enten eller