Litt på kanten

Dagens jodel

Dagens jodel

En lang rekke jodel

10 x jodel!

Dagens jodel

Dagens jodel

Dagens jodel

Dagens jodel

Et knippe jodel