Musikkrelatert påtegning

Rekt indeed

Fortærende

Ingen dumme ting her

Fritt frem for sykling, om ikke annet

Fawkinnae…!

Kast ikke drømmene dine

Bruk blinklyset du også!

Viktig påminnelse