2-årsjubileum!

Redaksjonen samlet seg til festlig lag i stampen og feiret 2 år på sivertsen.net med svada. Denne gangen tok vi det IKKE kuli! 😉 Ytterligere detaljer om kvelden holdes utenfor offentligheten.

Etterlysning

Det er nødvendig med følgende etterlysning:

Karakteristikk: snytsint (se bilde), medredaktør på VFSL, styrmann/lettmatros, Nissan-patriot og kinogjenger (spesielt lørdager) samt en tendens til å hytte nævan mot Talvik. Har en årviss vårslapphet og forsvinnende kreativitet som gjør at han plutselig er fraværende på nyhetsfronten i perioden mai-juni.

Dusør kan dessverre ikke utloves.