Brutalt

Inn med teskje

Det burde hjelpe på

Dramatiske konsekvenser