Internasjonal overvåking

Sant nok

Det finnes alltid noen

Dobbel jodel