Dagens ordspill

Forståelig nok

Begrensede kjøreferdigheter

Et engangstilfelle