Kategorier
Svada

Paradoksalt nok

Kategorier
Svada

Dagens ordspill

Kategorier
Jodel

Dobbel jodel

Kategorier
Optiske illusjoner

En fugl som egentlig er en katt