Den egentlige definisjonen

Burde vært satt opp overalt

Greit å vite

Ozzy Osbourne og John Lennon