Når det går litt for bra i livet

Påvirket av lektyren

Effektivt virkemiddel

I disse eksamenstider