Mistenkelig kompetanse

Pliktoppfyllende kelner

Det enkle er ofte det beste

Ubestridt sannhet