Javel, nei?

Dramatisk gjenskinn fra taklampene

Julaften på 90-tallet

John Cleese er en viktig person