Oppføringer av RS

Vi presenterer: Kistrand

I den nye serien «Samiske vegskilt» bringer vi her Kistrand. Porsangers egen metropol har oppfostret mang en hederskar, og vi i redaksjonen føler det er helt naturlig å starte der. Unge Wilhelmsen trødde sine barne-komaga der, og flyttet ikke fra stedet før han absolut(t) måtte. Vi henviser forøvrig til Wilhelmsens russeomtale.

Sør-koreansk pauseunderholdning

Amazing Coordinated Samsung Dance Koreans(south) pull off a crazy coordinated dance. Song List: (thanks to Sniff3r07) 1st Song (00.11) – «Go west» by Lazybone(Korean band)Remake from «Village…