Romantisk kveld med komplikasjoner

Dessverre altfor sant

Best å sove på det

Voldsomme superkrefter

Julaften på 90-tallet

Uforanderlig hverdag

Standard prosedyre

Tap-tap situasjon

En naturlig konsekvens

Klart og direkte svar på tiltale