Greger fikset det ikke

Nordlendingen ved kassa

Samen og bilisten

Presten og korjenta

Fredagsvitsen

Overhørt hos legen

Den umodne bananen

På lånt tid

Nein! Nein!

Tyskeren, amerikaneren og nordmannen