Sosialisme
Du har to kyr, staten tar fra deg den ene og gir den til naboen din.

Kommunisme
Du har to kyr, staten tar begge og holder deg med melk.

Fascisme
Du har to kyr, staten tar begge og selger deg melken.

Nazisme
Du har to kyr, staten tar begge og skyter deg.

Byråkratisme
Du har to kyr, staten tar begge, skyter den ene, melker den andre, og roter bort melken.

Anarkisme
Du har to kyr, de stikker av.

Tradisjonell kapitalisme
Du har to kyr, selger den ene og kjøper en okse. Horden forøker seg og økonomien vokser. Du selger dem og kan pensjonere deg på gevinsten.

Singapore kapitalisme
Du har to kyr. De tygger gress. De blir arrestert fordi politiet tror de tygger tyggegummi.

Britisk kapitalisme
Du har to kyr. Begge er gale.

Fransk Kapitalisme
Du har to kyr. Du streiker for å få tre.

Spansk kapitalisme
Du har to kyr. Du selger de til en turist… «Special price for you, my friend».

Ledelse
Du har to kyr. Du selger den ene, tvinger den andre til å produsere melk for fire kyr og blir overrasket når den ikke klarer det.

Demokrati
Du har to kyr. Staten beskatter deg til du må selge begge, slik at de kan gi støtte til en mann i et annet land som har fått en ku fra staten i ditt land.