Jada

latraeva_norway_000012.jpg

Gøy på vannet

corsica_water.jpg

Watersports.wmv

Endelig et bilmerke for norske lommebøker

humor_2170_edited.jpg

GRIMSBY VOLDTATT I WALES !!

0,,10417~195706,00.jpg

Grimsby kom og Grimsby dro rævkjørt tilbake etter sitt møte med Wrexham i Wales. Helt skandale og 0-3 i bagasjen rett hjem til fiskebyen på østkysten. Ikke så mye mer si om den saken, håper på meget forbedring til helgen. «We are singing, when we are fishing»…

Oppdatert tabell pr. 090806. Se kommentar

Vigfus Skonken

vigfus.gif

Stortingsmann, D.S.L.C.K.P (Det sosialistiske, liberale center-konservative parti), Eidsvoll.
Funnet under en vareopptelling i et fotoatelier på Eidsvoll i 1905, og bokført. Snøblind og krakilsk etter at en kasse med fotoblitz gikk av i forvirringen. Fremkalt i gytjebad, påsatt nakkeklemme og solbriller og opphengt til tørk sammen med Eidsvolls damekor sitt gruppebilde. Ble foran valgkampen i 1932 kumulert på en smørbrødliste i jernbanerestauranten på Eidsvoll, kom på tinget og ble pumpet flere ganger. Han bruker stormtruse under finansdebatten, og sa under ordskiftet om Fellesmarkedet: «Herr President!».
Fra 1/1 1960 styremedlem i Løiten Brænderi, Solør Luntefabrik, Valdres hønseoppdretteri & Søn. Eftf., Christiania Mark & Soppkontroll, Vågå Fjøsnoteringslag, Indre Ofotens Krets Av Den Skandinaviske Frokostbevegelse, Slidre Dampysteri, Mødrehjemmet Lauvsprett, Tubefabrikken «Snåsaposen» og Greåker Lompebageri.