vigfus.gif

Stortingsmann, D.S.L.C.K.P (Det sosialistiske, liberale center-konservative parti), Eidsvoll.
Funnet under en vareopptelling i et fotoatelier på Eidsvoll i 1905, og bokført. Snøblind og krakilsk etter at en kasse med fotoblitz gikk av i forvirringen. Fremkalt i gytjebad, påsatt nakkeklemme og solbriller og opphengt til tørk sammen med Eidsvolls damekor sitt gruppebilde. Ble foran valgkampen i 1932 kumulert på en smørbrødliste i jernbanerestauranten på Eidsvoll, kom på tinget og ble pumpet flere ganger. Han bruker stormtruse under finansdebatten, og sa under ordskiftet om Fellesmarkedet: «Herr President!».
Fra 1/1 1960 styremedlem i Løiten Brænderi, Solør Luntefabrik, Valdres hønseoppdretteri & Søn. Eftf., Christiania Mark & Soppkontroll, Vågå Fjøsnoteringslag, Indre Ofotens Krets Av Den Skandinaviske Frokostbevegelse, Slidre Dampysteri, Mødrehjemmet Lauvsprett, Tubefabrikken «Snåsaposen» og Greåker Lompebageri.