nusken.gif

Yorkshireavstamning – Valdresråne, født 1943.
Skinndød etter slaktemaske julen 1945. Aktivt medlem av «Foreningen til dyrenes beskyttelse» fra samme dato. Har deltatt i en rekke bedekninger i hjembygda. Passivt medlem uten kontingentplikt i Fjøsnoteringslaget, Vågå.