Vi setter karakter på sivertsen.net

Etter mye avveininger hit og dit så falt det seg naturlig at vi kastet en sekser for vår egen side. Det skulle da bare mangle.

terning6.jpg

Kraftig stråle

straale.jpg