Etter mye avveininger hit og dit så falt det seg naturlig at vi kastet en sekser for vår egen side. Det skulle da bare mangle.

terning6.jpg