50 År med Oluf (2007)

50 År med Oluf 2007 Oluf Rallkattli er en av de mest folkekjære humorfigurene i Norge. Olufs alter ego, humorprofessoren og flirosofen Arthur Arntzen, har på sin side gjentatte ganger blitt kåret til Norges nasjonalhumorist. Hvordan har det vært? Hvordan oppsto historiene? Hva er historien bak hundreårsfenomenet Oluf?