Kirke med utvidet trosbekjennelse

Nødløsning når ingenting annet funker

Viktig info!

Noen dager er værre enn andre

Et nødvendig tillegg

Høyt og lavt i spenningsterrenget

Fiffige skilt for enhver anledning

Betydelig belønning

Skjønnhetsidealer overalt

Egentlig ganske dumt