Når man kjøper ting i butikken forventer man med at de er nokså rene. Jysk har derimot en annen oppfatning, og selger skitne tøykurver.

skitten_toeykurv.jpg