gaal.jpg

Et tidligere innsendt bidrag ser nå dagens lys. Vi gratulerer produsenten av det besnærende filmklippet og forærer han «Pionérprisen for videografisk nybråttsarbeid».

Mannen er gal