forbudt.jpg

De som begår selvmord vil bli strengt straffet!