Fulltreffer fra langt hold

Soccer goal longest shot ever!

Great goal