Halvsju åpningsvignett fra 1979

Åpningsvignett for Halvsju fra 1979 og begynnelsen på et program. Her ser vi Trond Viggo og Karin Julsrud.