En liten indianergutt kom til sin far, høvdingen, og spurte:
– Pappa, hvorfra har jeg fått mitt navn?
Pappaen tok sin fredspipe ut av munnen og begynte å forklare sin sønn:
– Det er en meget gamme skikk i våre slekter å gi barna navn etter fugler og dyr…..eller spesielle hendelser knyttet til fødselen.
– Det er derfor din søster heter «Fallende Snø» og din bror «Løpende Bøffel».
Så klemte høvdingpappaen fredspipen sin på plass og sa:
– Er det noe mer du ønsker jeg skal fortelle deg, «hullete gummi»?