Naturlig konsekvens

(med tillatelse fra BAdesken)