Dette er del 2 fra osloturen til deler av redaksjonen i slutten av mai, redigert ned til passende lengde. Her er linken til del 1. God fornøyelse.

faktaforlag.jpg

Norsk Faktaforlag.mov