Sørøyrevyen – Nyheter på «samisk»

Fra en revy på Sørøya en gang på 1980-tallet.