Nyheter på Samisk

Harald Heide Steen Jr med en klassisk nyhetssending.