Oluf I Spania.

Oluf ferierer i Spania, i det han får et oppkall fra Erik Bye i Tromsø. Fra »No må du skjærpe dæ gutt» (1991)