Oluf – Militærnekter’n

Oluf skal nekte Lars å gå i militæret